+36/1 312 53 47

A keresztény Szíria: Szednaja és Maaloula vidékei

Szíria kiemelten fontos, szinte második bölcsője a kereszténységnek is. Jézus tanítványait az egykori Szíria provincia akkori fővárosában, – a ma Törökországhoz tartozó – Atiokhiában nevezték először Krisztus követőknek, azaz görögül khrisztianoi-nak, amiből a keresztény szavunk is származik. És az ősi keresztény közösség ma is él és kitart ezen a vidéken is.

Különösen fontos terület Damaszkusztól északra, a hegyvidéki Szednaja és Maalula vidéke, ahol több keresztény egyház is számos közösséggel, monostorokkal és templomokkal, gyakorlatilag az őskeresztény idők óta biztosítja a kereszténység folyamatos jelenlétét Szíriában. Maaloula környékén pedig még ma is a (klasszikus szírként is ismert) nyugat-arámi nyelvet beszélik, ami – ellentétben a Szíria-szerte általános helyi arabbal, – közvetlen rokona a Jézus anyanyelvét is jelentő palesztinai aráminak. Az itteni keresztények ma is szinte hangról-hangra ugyanúgy mondják a Miatyánkot, ahogy Krisztus taníthatta azt apostolainak…

Számtalan kisebb-nagyobb monostor és ősi templom színezi a vidéket, amik mind fontos szerepet töltenek be a helyi, sokszínű keresztény hagyomány megőrzésében. Az egyik legfontosabb közülük a szednajai Miasszonyunk monostora, ami már a 6. század óta fontos keresztény (és később egyben muszlim!) zarándokhely is, ahol az itt élő nővérek a hagyomány szerint maga Lukács apostol által festett Istenszülő (Szűz Mária) ikont is őriznek.

Maaloula, Szíria
Maaloula, Szíria

Utak