+36/1 312 53 47

Az Indus-völgyi civilizáció szülőhelyén: Mohenjodaro és Harappa

Az Indus-völgyi civilizáció volt Egyiptom és Mezopotámia mellett a ókor legnagyobb folyóvölgyi kultúrája, mégis kevésbé ismert mint a nyugatabbra fekvő másik kettő. Felfedezése nagy szenzációt jelentett, és a mai napig folynak az régészeti feltárások és ásatások a különböző lelőhelyeken, és ezzel párhuzamosan a leletanyag feldolgozása és azonosítása. Ez a 4-5 ezer éves múltra visszatekintő civilizáció fejlett mezőgazdasággal, városépítészettel, kultuszokkal rendelkezett, két ősi nagyvárosa, Mohenjodaro és Harappa, Pakisztán területén található. Érdekesség, hogy ennek a kultúrának az írásrendszere, mely elsősorban pecsételőkön maradt fenn, a mai napig megfejtésre vár.

Utak